Voices of BMSL

BMSL-Max-3

BMSL-Tilda-2

”Vi behöver inte prata mångfald. Med 30 olika språk kommer det naturligt.”
– Jörgen Birch-Jensen (rektor)

”BMSL is a unique multicultural experience, and it’s so enriching for both students and teachers! Every day we share new perspectives on life and on society, turning the classroom into a window to the world.”
– Johnny Niemann (teacher)

”Les langues sont des clés qui nous ouvrent les portes du monde”
– Philippe Longchamps (enseignant)

”Här har lärarna alltid tid för oss elever.”
– Lovisa Strömberg (elev)

”Här finns en frihet i hur vi lär oss. Är det något som inte fungerar för mig kan jag alltid tala med läraren.”
– Rick Boklund (elev)

”The English language is everywhere – in movies, games, music and media, kids love to master it!”
– Johnny Niemann (teacher)

”Alla känner alla och det är sällan någon som är utanför.”
– Axel Mallard (elev)

”Eleverna ska känna sig trygga i att utforska och utveckla sina kunskaper.”
– Pamela Hultström (lärare)

”At BMSL we empower our students to learn through multilingual interaction. Furthermore, it’s an integrative multicultural environment where we nurture true world citizens.”
– Philippe Longchamps (lärare)

”Nu talar jag engelska flytande, och ganska bra franska.”
– Adriel Kajic (elev)

”The Swedish school system is a good platform. Add international teachers and you get a truly great learning environment.”
– Johnny Niemann

”Språk öppnar dörrar. Eleverna ska inte känna sig begränsade.”
– Pamela Hultström (lärare)

”Man lär sig mycket genom att leka och undersöka.”
– Linda Bengtsson (lärare)

”Franskan blir inte så främmande när du hör den varje dag.”
– Christelle Ekblad (lärare)

“It’s a school of strong personalities, encouraged by an open and accepting spirit.”
– Johnny Niemann (teacher)

BMSL-friendship