Lyckas du så lyckas vi

Vi heter Bilingual Montessori School of Lund. BMSL har barn/elever från förskolan upp till och med årskurs nio.  Vi arbetar utifrån den svenska läroplanen, men redan från förskolan lär sig barnen att prata engelska och franska och detta med hjälp av en italiensk pedagogik. Våra lärare kommer från Frankrike, USA, Kanada, Australien, England, Skottland, Irland, Togo, Martinique, Filippinerna, Spanien, Polen, Korea och Sverige, bara för att nämna några. Allt i lilla världsstaden Lund. Vi tror att språk öppnar dörrar och med Montessori som pedagogiskt verktyg hjälper vi ditt barn att nå sina mål.

Vår skola är en stiftelse och är inte vinstdrivande utan alla pengar går tillbaka till verksamheten och eleverna. Sedan skolan startades 2003 har eleverna bevisat att vårt koncept fungerar. För att kunna nå framgång handlar det om att må bra, att nå självinsikt och harmoni och att lära sig att lära. Gör man det finns det goda möjligheter att också lyckas med sina egna kunskapsmål och detta har eleverna även visat med sina resultat på de nationella proven. Vi är säkra på att det här har gjort oss till en av Sveriges bästa skolor.

Vi vill vara skolan du längtar till.

Längtan är något viktigt och fint. Det är en positiv drivkraft som ger resultat, inte minst när vi går i skolan. Vi vill locka fram lusten och längtan att lära. Varje elev ska veta att det är möjligt att längta till skolan. Inte bara för kompisarna, utan också för glädjen i att göra framsteg. Vi vet också att elever känner sig trygga här. Man kan också längta tillbaka, precis som våra tidigare elever gör. Så, ja – man kan längta till skolan. Det är vår vision. Svår att leva upp till men värd att sträva mot.

På BMSL följer vi den svenska läroplanen. Vi har prov, betyg och tydliga regler för hur vi uppför oss mot varandra. Vi ställer krav. Och vi motiverar och inspirerar. Så mycket vi bara orkar. Lusten att lära är central för oss och elevens egen nyfikenhet är motorn. Därför vill vi vara skolan du längtar till. En plats för upptäckare, utforskare och självständiga nytänkare. Under flera år har vår enkla filosofi bidragit till att vi uppnått några av Sveriges bästa kunskapsresultat. Och elever som vågar vara sig själva.

Vår pedagogik börjar med dig.

Maria Montessori föddes 1870 och var en italiensk pedagog, forskare, läkare, feminist, filosof och filantrop. Idag är många av hennes idéer en naturlig del av den svenska skolan. Barnen ska ha medinflytande och uppmuntras till eget ansvar. Kreativitet och skapande öppnar upp sinnena och vässar inlärningsförmågan. Öppenhet och tolerans hjälper oss att förstå världen bättre. Betyg är din egen kunskapsmätare.

BMSL43998e