SKOLA 0-9 Frågor och svar

Är förskolan/skolan öppen för alla?
Ja, vi lyder under den svenska skollagen och enligt den ska alla förskolor och skolor vara tillgängliga för alla barn och elever i mån om plats.

Tar ni in lika många flickor och pojkar så att könsfördelningen blir jämn i klasserna?
Nej, enligt den svenska skollagen får vi bara erbjuda platser enligt turordning (plats i kön) samt tillämpa syskonförtur, vilket vi gör.

Måste barnen/eleverna ha en anknytning till engelska och franska/kunna språken för att bli antagna till förskolan/skolan?
Nej, det finns inga sådana krav. Vi har drygt 30 språk representerade bland våra barn och elever. Det alla har gemensamt är att alla har engelska och franska genom språkbadsmetoden.

Måste barn som antas till skolan ha gått i Montessoriförskola?
Nej.

Kan man välja bort att ha franska?
Nej, språkbadsmetoden är en viktig del av skolans verksamhet och profil. Fram till årskurs 6 läser alla elever franska. När eleven börjar i åk 6 kan man dock välja spanska istället för franska som modernt språk.

Kan jag välja bort att ha engelska?
Nej, engelska är ett obligatoriskt ämne i svensk grundskola.

Behöver man kunna franska för att börja på BMSL?
Nej, man behöver inte kunna någon franska för att börja på BMSL.

Behöver man kunna engelska för att börja på BMSL?
Nej, man behöver inte kunna någon engelska för att börja på BMSL.

Bedrivs all undervisning på BMSL?
Nej, Idrott bedrivs på Victoria Stadion, ca 10 minuters promenad från skolan.
Hemkunskap bedrivs från och med årskurs 7 på närliggande skola.
Träslöjd bedrivs från och med årskurs 6 på närliggande skola.

Hur mycket franska och engelska har eleverna/barnen i veckan?
Var än eleverna möter engelsk- och fransktalande pedagoger under skoldagen (under lektioner, raster, på fritids), talar dessa sitt modersmål.
Förutom att eleverna i årskurs F-5 kommer i kontakt med språkbadet på fritids, så har man hela skoldagen i Förskoleklassen en svensk samt en engelsk/fransk pedagog. Eleverna har rena språklektioner i engelska och franska men förutom detta så finns en engelsk- eller fransktalande pedagog med på några morgonsamlingar samt några lektioner under veckan, som ett komplement till den svensktalande pedagogen.
Eleverna i årskurs 6-9 har språkundervisning enligt svensk timplan.

Är BMSL ett föräldrakooperativ?
Nej, BMSL drivs som en stiftelse.

Kan man komma och besöka skolan?
Då det finns ett väldigt stort intresse av skolan kan vi tyvärr inte tillgodose enskilda besök. Vi välkomnar istället intresserade föräldrar till Öppet hus en gång per termin. Annonsering görs i lokaldelen ett par veckor innan och alla som är registrerade i vår kö får inbjudan via e-post. Vid erbjudande av plats erbjuder vi dock enskilda besök.

Vad innebär språkbadsmetoden?
Språkbadsmetoden innebär att du pratar franska med franskläraren, respektive engelska med engelskläraren, oavsett om du träffar honom eller henne på lektionen, på fritids, i korridoren eller ute på rast. De som undervisar dig i franska eller engelska har språket som sitt modersmål och håller sig till sitt modersmål i all kommunikation.

Vilka förväntningar har skolan på föräldrarna?
Att föräldrar inte bara engagerar sig i de egna barnen utan även i skolan genom att till exempel komma till skolans ”fixardagar” två gånger per termin.
Att föräldrar stöttar sina barn i att respektera och följa skolans värdegrund.
Att föräldrar själva respekterar och följer skolans värdegrund.