Pedagogik

Språk öppnar dörrar liksom förmågan att ta eget ansvar.

På BMSL möter du lärare som talar svenska, engelska och franska. Vi använder oss av språkbadsmetoden som innebär att du pratar franska med franskläraren, respektive engelska med engelskläraren, oavsett om du träffar honom eller henne på lektionen, på fritids, i korridoren eller ute på rast. De som undervisar dig i franska eller engelska har språket som sitt modersmål och håller sig till sitt modersmål i all kommunikation.
Förutom språkbadet så använder vi oss av montessoripedagogiken som verktyg för att du ska nå målen i läroplanen. Men det är långt från det enda verktyget vi använder. Det viktiga är att vi vill ge dig bästa möjliga förutsättningar inför framtiden. Vi ger dig verktyg för att nå din fulla potential.