Organisation

BMSL drivs i stiftelseform. Stiftelsens styrelse är således skolans huvudman. Styrelsen består av två av skolans grundare samt invalda styrelsemedlemmar. Nya styrelsemedlemmar väljs in på Föräldraföreningens årsstämma då Föräldraföreningen verkar som valberedning för stiftelsens styrelse.

Rektor tillika förskolechef har det yttersta ansvaret för den pedagogiska verksamheten i förskola och skola. Förskola och skola har fyra arbetslagsledare som tillsammans med rektor bildar BMSL:s ledningsgrupp. En av arbetslagsledarna fungerar dessutom biträdande administrativ rektor.

Skolans expedition består av rektor, biträdande administrativ rektor,  vaktmästare, skoladministratör , bibliotekarie samt två ekonomiadministratörer.

Skolans elevhälsa består av rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och speciallärare.