Fritids

För barn i förskoleklass till årskurs 6 finns möjlighet att gå på vårt fritidshem. Barnen är indelade i fritidsgrupper utifrån ålder och har sina egna fritidspedagoger som planerar verksamheten. I Skollagen står det att fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. På BMSL lever vi upp till det genom att utifrån barnens behov planera verksamheten. Det innebär att vi erbjuder olika aktiviteter i de olika grupperna. På fritids pysslar vi, bakar, är ute och leker såväl organiserade aktiviteter som fri lek. Här finns läxhjälp och läsrum för de elever som vill fortsätta med dagens skolarbete.

På loven utnyttjar vi närområdet och gör besök på bland annat biblioteket, Vattenhallen, Lunds botaniska trädgård och Stadsparken.