Förskolan som öppnar dörrar till framtiden

Barnen står i centrum i vår verksamhet och pedagogiken inriktar sig på att ta tillvara barnets nyfikenhet, intresse och lust att arbeta, allt enligt Montessoripedagogiken. Barnen väljer vad de vill arbeta med och hur länge de vill arbeta med varje övning. Barnen bör börja senast 8.30 på morgonen, för att de ska få möjlighet att få tid för den så kallade arbetscykeln.

Förskolan har tre avdelningar, en 1-3-årsavdelning och två 3-6-årsavdelningar. På varje avdelning finns tre pedagoger som var och en representerar ett av BMSL:s språk, svenska, engelska och franska. Pedagogerna talar sitt modersmål med barnen och på så sätt lär sig barnen att kommunicera på tre språk.

Avdelningar

På avdelningen Giraffen, barn 1-3 år, är språk, rörelse, musik, drama, skapande, praktiska livet och sinnesträning de dagliga aktiviteterna och naturligt sammanvävt med språken. Det är i vår Montessoriverksamhet som barnen får möjlighet att visa sin nyfikenhet, lust att lära och utforska efter eget intresse.

På avdelningarna Tigern och Pandan, barn 3-6 år, ingår Montessoripedagogikens fem områden, praktiska vardagsövningar, sensoriska övningar, språk, matematik, kultur och skapande verksamhet. Vi har en särskild ateljé för skapande verksamhet.

”Hjälp mig att göra det själv” är en viktig del av Montessoripedagogiken som genomsyrar vår verksamhet. Vi vill att barnen ska bli självständiga och vi finns vid deras sida, men låter dem alltid försöka först själv.

I samlingar sjunger vi sånger och har sånglekar på olika språk. Vi spelar instrument och arbetar med ord- och språklekar eller läser sagor på olika språk. Barnen får tala och berätta i grupp. Vi har t.ex. bokdag en gång i månaden då barnen tar med en bok och berättar om den. Då många av våra barn har sitt ursprung från olika länder så får de på detta vis ta del av andra kulturer och traditioner.

Hälsoprofilen syns i vår dagliga aktiva utevistelse. Vi har gymnastik en gång i veckan med de äldsta barnen i den närliggande idrottshallen. Maten som serveras är ekologisk och närodlad, i så hög utsträckning som möjligt. Användandet av socker är minimalt i frukost, mellanmål, när vi bakar samt vid aktiviteter som exempelvis födelsedagsfirande. I trädgårdslandet planterar vi grönsaker och frukt som barnen själv kan plocka och äta.