Anmälan - Frågor och svar

Är förskolan/skolan öppen för alla?
Ja, vi lyder under den svenska skollagen och enligt den ska alla förskolor och skolor vara tillgängliga för alla barn och elever i mån om plats.

Tar ni in lika många flickor och pojkar så att könsfördelningen blir jämn i klasserna?
Nej, enligt den svenska skollagen får vi bara erbjuda platser enligt turordning (plats i kön) samt tillämpa syskonförtur, vilket vi gör.

Måste barnen/eleverna ha en anknytning till engelska och franska/kunna språken för att bli antagna till förskolan/skolan?
Nej, det finns inga sådana krav. Vi har drygt 30 språk representerade bland våra barn och elever. Det alla har gemensamt är att alla har engelska och franska genom språkbadsmetoden.

Måste barn som antas till skolan ha gått i Montessoriförskola?
Nej.

Hur lång är kötiden?
Vi gör våra stora intag när barnen är ca 1 år till förskolan samt till förskoleklass det året barnen fyller 6 år. Erbjudande om plats skickas ut i november/december året innan barnet erbjuds att börja. Om barnet/eleven inte blir antaget då så krävs det att ett barn/en elev lämnar skolan för att det ska bli en plats ledig som vi kan erbjuda till kön. Vi kan alltså inte svara på när det eventuellt uppstår lediga platser.

Kan man få veta sin köplats?
Ja och nej. Man kan få besked om sin plats just när man frågar men syskonförturen gör att denna plats kan ändras.

Sänd ett mail till info@bmsl.se

Har barn med engelska eller franska som modersmål förtur i kön?
Nej, enligt den svenska skollagen får vi bara erbjuda platser enligt turordning (plats i kön) samt tillämpa syskonförtur, vilket vi gör.

Har barn med Montessoribakgrund förtur?
Nej, enligt den svenska skollagen får vi bara erbjuda platser enligt turordning (plats i kön) samt tillämpa syskonförtur, vilket vi gör.

Ges barn som bor i Lund förtur?
Nej, Stiftelsen BMSL tillämpar inte närhetsprincipen utan är öppen för alla.

Måste man registrera sitt barn i båda köerna eller går barnet automatiskt över till kön för skolan om det inte blivit antaget i förskolan?
Ja, det är två separata köer så man måste registrera barnet i båda köerna.

Om mitt barn kommit in på förskolan, har barnet då en garanterad plats i skolan?
Ja, Stiftelsen BMSL förskola och skola har samma huvudman så om ett barn kommit in på förskolan så har barnet en garanterad plats på skolan.

Gäller syskonförtur bara inom förskolan respektive skolan?
Nej, syskonförtur gäller oavsett ålder.