Värdegrund

På BMSL är vi rädda om varandra och behandlar varandra, vuxna som barn, med respekt. Vi har en Likabehandlingsplan som vi aktivt arbetar med. Som stöd har vi våra grundvärderingar:

  • Jag använder aldrig våld, hot eller kränkningar. Om jag ser någon bli utsatt säger jag till en vuxen.
  • Jag tar ansvar för mitt arbete i skolan och mina hemuppgifter.
  • Jag är rädd om mina kamraters och mina egna saker. Jag är rädd om min skola.
  • Jag pratar med låg röst, går inomhus och tillåter alla att lära ostört.
  • Jag bemöter andra med hänsyn, vänlighet och respekt.

Våra grundvärderingar har vi för att alla ska trivas och känna sig respekterade. Skolan är vår arbetsplats och den ska vara trygg för oss alla. Vi vill ha en lugn lärandemiljö och vi har alla ett gemensamt ansvar att skapa arbetsro. Vi tolererar inte mobbning eller kränkningar.