Anmälan

Köregler

Stiftelsen Bilingual Montessori School of Lund förskola och skola är öppna för alla.

Anmälningsdatumet gäller som könummer, en bekräftelse skickas till din e-post. Varje åldersgrupp bildar sin egen kö.

Vi tillämpar syskonförtur i mån av plats till förskola och skola, förutsatt att syskonen är anmälda till kön.

Vi har som regel att barnet måste vara fött innan man kan ställa barnet i vår kö.

OBS! Vi har en kö för förskolan och en kö för skolan. Vill man att sitt barn ska stå i båda köerna så måste man göra en anmälan för förskola och en för skola.
Dessa urvalsregler tillämpas vid antagning till skola:
  1.  Barn som går på Stiftelsen BMSL förskola
  2. Syskon till elever på Stiftelsen BMSL skola och förskola (inbördes ordning efter ködatum)
  3. Övriga elever (inbördes ordning efter ködatum)

Dessa urvalsregler tillämpas vid antagning till förskola:

  1. Syskon till elever på Stiftelsen BMSL skola och förskola (inbördes ordning efter ködatum)
  2. Övriga elever (inbördes ordning efter ködatum)

Om dina kontaktuppgifter ändras, glöm ej att meddela detta till info@bmsl.se  

 

Ditt barn stryks ur kön om: 

  • Du tackar nej till en plats, gäller även barn med syskonförtur. 
  • Du ej kan nås på uppgivna kontaktuppgifter i din köanmälan. 
  • Du ej svarar på erbjuden plats inom angiven tid. 

 

Stryks du ur kön försvinner dina personuppgifter efter en månad enligt GDPR. 

Om du inte önskar stå kvar i vår kö, meddela detta till info@bmsl.se

Vi skickar inte längre ut påminnelsemailet om att stå kvar i vår kö, som tidigare skickades ut i november. Man står kvar i vår kö  tills ni meddelar oss annat.